EPS Dach/Podłoga Grafit 031

Styropian grafitowy – energooszczędna izolacja ścian

Płyty EPS GRAFIT DACH PODŁOGA 031 to produkt  znajdujący zastosowanie w dociepleniach podłóg i fundamentów. Z uwagi na zastosowanie specjalnego surowca z dodatkiem grafitu płyty EPS GRAFIT DACH PODŁOGA 031 posiadają dużo lepsze właściwości izolacyjne niż pozostałe produkty o tym samym przeznaczeniu. Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, można osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej, lub takie same przy mniejszej grubości płyt.

Płyty EPS GRAFIT DACH PODŁOGA  031 są również lżejsze niż alternatywne materiały, a w związku z tym łatwe w obróbce i montażu. Płyty EPS GRAFIT DACH PODŁOGA 031  mogą być stosowane zarówno w nowych jak i modernizowanych obiektach, wszędzie tam, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej, przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła, a także do wykonywania izolacji termicznej w domach pasywnych i energooszczędnych.

ZASTOSOWANIE

Płyty EPS GRAFIT DACH PODŁOGA  031 mogą być stosowane w następujących aplikacjach:

Termoizolacja budynków energooszczędnych i pasywnych.
Ocieplenie ścian, cokołów oraz stropów od spodu w metodzie lekkiej – mokrej (BSO),
ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodną (normalnie obciążone),
ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych (normalnie obciążone),
ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym

PARAMETRY TECHNICZNE

kod oznakowania: EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-BS125-DS(N)5-DS(70)2-DLT(1)5-TR100
klasa reakcji na ogień: E
wytrzymałość na zginanie BS125
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda – 0,031 [W/mK]

WYMIARY I SKŁADOWANIE

Płyty są pakowane w paczki o wymiarach 0,5 x 1 x 0,6m,
Wymiar jednej płyty: 0,5 x 1 m,
Płyty są wycinane z bloków, produkowane w dwóch wariantach: z krawędziami prostymi, lub frezowanymi “na zakładkę” (od grubości 5 cm),
Na życzenie możemy wyciąć płyty o innej grubości – co 1 centymetr;

Płyty należy składować w paczkach, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz ochronę przed nadmierną ekspozycją na słońce oraz warunki atmosferyczne. W szczególności płyty grafitowe powinny być chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem i nagrzewaniem. Ciemny kolor bardziej absorbuje promienie słoneczne i wierzchnia warstwa płyty może ulec utlenieniu, dotyczy to zarówno płyt składowanych jak i przyklejonych do elewacji, które należy dodatkowo osłaniać siatką rusztowaniową w trakcie wykonywania prac.

 

Płyty styropianowe nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak aceton, nitro, benzol, nie reagują chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, są odporne na starzenie, oraz zachowują swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiary.

Grubość płyty Ilość sztuk Objętość [m3] Powierzchnia krycia [m2]
10 mm 60 0,30 30,00
20 mm 30 0,30 15,00
30 mm 20 0,30 10,00
40 mm 15 0,30 7,50
50 mm 12 0,30 6,00
60 mm 10 0,30 5,00
80 mm 7 0,28 3,50
100 mm 6 0,30 3,00
120 mm 5 0,30 2,50
140 mm 4 0,28 2,00
150 mm 4 0,30 2,00

Pliki do pobrania:

FonoFlex

Styropian akustyczny

Są to płyty ze spienionego polistyrenu przeznaczone do izolacji termicznej stropów, stosowane w układzie zwanym podłogą pływającą. Dzięki specjalnej obróbce na prasach hydraulicznych, styropian akustyczny podłogowy charakteryzuje się dużą elastycznością, zapewniająca dobre tłumienia dźwięków uderzeniowych, a także małym odkształceniem przy działaniu długotrwałego obciążenia. Dzięki współczynnikowi ciepła Lambda=0,045 pełni on rolę zarówno izolacji dziękochłonnej, jak i termicznej. Styropian akustyczny podłogowy znajduje stosowanie w tłumieniu dźwięków uderzeniowych w stropach kondygnacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Główne zalety akustycznego styropianu podłogowego to:

 • duży wskaźnik tłumienia dźwięków uderzeniowych,
 • minimalna zmiana grubości po obciążeniu (max. 2-3 mm),
 • mała wartość sztywności dynamicznej,
 • odporność na duże obciążenia mechaniczne,
 • ograniczone odkształcenie przy długotrwałych obciążeniach,
 • odporność na zawilgocenie,
 • bezproblemowy montaż warstwy podkładu, także podkładów płynnych,
 • dobra izolacyjność termiczna,
 • bardzo dobra relacja między właściwościami akustycznymi a ceną.

Zastosowanie

 • Stropy międzykondygnacyjne
 • Stropy nad nieogrzewanymi piwnicami
 • Podłogi na gruncie
 • Stropy pod niezamieszkałymi strychami
 • Stropy nad tarasami
 • Podesty schodów
 • Stropy drewniane

Parametry techniczne

 • kod oznakowania:
  • dla grubości 17/15: EPS EN 13163 T1-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
  • dla grubości 22/20, 27/25: EPS EN 13163 T1-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD20-CP2
  • dla grubości 33/30, 38/35: EPS EN 13163 T1-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD15-CP3
  • dla grubości 43/40, 48/45, 53/50: EPS EN 13163 T1-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD10-CP3
 • klasa reakcji na ogień: E
 • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda = 0,045 [W/mK]

Wymiary i składowanie

 • Grubości płyt to: 17/15, 22/20, 27/25, 30/27, 33/30, 38/35, 43/40 mm, (wartość pierwsza to grubość bez obciążenia, druga pod obciążeniem).
 • Płyty FONO FLEX są pakowane w paczki o wymiarach 0,5 x 1 x 0,6m.
 • Wymiar jednej płyty: 0,5 x 1 m

Płyty styropianowe FONO-FLEX należy składować w paczkach, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz ochronę przed nadmierną ekspozycją na słońce oraz warunki atmosferyczne.

Nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak aceton, nitro, benzol, nie reagują chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, są odporne na starzenie, oraz zachowują swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiary.

Grubość płyty [cm] Ilość płyt w paczce [szt] Objętość paczki [m3] Powierzchnia płyt w paczce [m2]
17/15 35 0,30 17,50
22/20 27 0,30 13,50
27/25 22 0,30 11,00
33/30 18 0,30 9,00
38/35 15 0,29 7,50
43/40 14 0,30 7,00
53/50 11 0,29 5,50

Cechy szczególne i zalety

 • duży wskaźnik tłumienia dźwięków uderzeniowych,
 • minimalna zmiana grubości po obciążeniu (max. 2-3 mm),
 • mała wartość sztywności dynamicznej,
 • odporność na duże obciążenia mechaniczne,
 • ograniczone odkształcenie przy długotrwałych obciążeniach,
 • odporność na zawilgocenie,
 • bezproblemowy montaż warstwy podkładu, także podkładów płynnych,
 • dobra izolacyjność termiczna,
 • bardzo dobra relacja między właściwościami akustycznymi a ceną.

Pliki do pobrania:

EPS Parking

Płyty EPS PARKING są to płyty termoizolacyjne ze spienionego polistyrenu, znajdujące zastosowanie w ociepleniach elementów budowlanych wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych, w szczególności do ociepleń podłóg w obiektach przemysłowych, garaży, parkingów i konstrukcji inżynierskich.

Zastosowanie

Styropian EPS PARKING stosowany jest jako ocieplenie cokołów w metodzie lekkiej – mokrej (BSO), ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną (silnie obciążone), ocieplenie podłóg pod pokładem, z płyt prefabrykowanych i posadzkowych (silnie obciążone), ocieplenie dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką, wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich, warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

Parametry techniczne

 • kod oznakowania: EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70)2-DLT(1)5-TR160
 • klasa reakcji na ogień: E
 • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda – 0,035 [W/mK]
 • obciążenia użytkowe do 4,5 t/m2

Wymiary i składowanie

 • Płyty EPS PARKING są pakowane w paczki o wymiarach 0,5 x 1 x 0,6m,
 • Wymiar jednej płyty: 0,5 x 1 m,
 • na życzenie możemy wyciąć płyty o innej grubości – co 1 centymetr;

Należy je składować w paczkach, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz ochronę przed nadmierną ekspozycją na słońce oraz warunki atmosferyczne.

Płyty styropianowe nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak aceton, nitro, benzol, nie reagują chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, są odporne na starzenie, oraz zachowują swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiary.

Grubość płyty Ilość sztuk Objętość [m3] Powierzchnia krycia [m2]
10 mm 60 0,30 30,00
20 mm 30 0,30 15,00
30 mm 20 0,30 10,00
40 mm 15 0,30 7,50
50 mm 12 0,30 6,00
60 mm 10 0,30 5,00
80 mm 7 0,28 3,50
100 mm 6 0,30 3,00
120 mm 5 0,30 2,50
140 mm 4 0,28 2,00
150 mm 4 0,30 2,00

Pliki do pobrania:

EPS Dach/Podłoga MAX/EPS 100-037

Styropian EPS Dach/Podłoga MAX/ EPS 100 stosuje się jako:

ocieplenie ścian, cokołów oraz stropów od spodu w metodzie lekkiej – mokrej (BSO), ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodną (normalnie obciążone), ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych (normalnie obciążone), ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym (normalnie obciążone), ocieplenie stropodachów pełnych, bez odstępu.

Parametry techniczne

 • kod oznakowania: EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70)2-DLT(1)5-TR100
 • klasa reakcji na ogień: E
 • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda – 0,037 [W/mK]
 • obciążenia użytkowe do 3,0 t/m2

Wymiary i składowanie

 • Płyty EPS DACH PODŁOGA MAX są pakowane w paczki o wymiarach 0,5 x 1 x 0,6m,
 • Wymiar jednej płyty: 0,5 x 1 m,
 • na życzenie możemy wyciąć płyty o innej grubości – co 1 centymetr;

Należy je składować w paczkach, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz ochronę przed nadmierną ekspozycją na słońce oraz warunki atmosferyczne.

Płyty styropianowe nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak aceton, nitro, benzol, nie reagują chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, są odporne na starzenie, oraz zachowują swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiary.

Grubość płyty Ilość sztuk Objętość [m3] Powierzchnia krycia [m2]
10 mm 60 0,30 30,00
20 mm 30 0,30 15,00
30 mm 20 0,30 10,00
40 mm 15 0,30 7,50
50 mm 12 0,30 6,00
60 mm 10 0,30 5,00
80 mm 7 0,28 3,50
100 mm 6 0,30 3,00
120 mm 5 0,30 2,50
140 mm 4 0,28 2,00
150 mm 4 0,30 2,00

Pliki do pobrania:

EPS Dach/Podłoga

Płyty EPS DACH PODŁOGA są to płyty termoizolacyjne ze spienionego polistyrenu, znajdujące zastosowanie w ociepleniach elementów budowlanych wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych, w szczególności do ociepleń dachów, podłóg, stropów.

Zastosowanie

Styropian EPS DACH PODŁOGA stosowany jest jako ocieplenie ścian, cokołów oraz stropów od spodu w metodzie lekkiej – mokrej (BSO), ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodną (normalnie obciążone), ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych (normalnie obciążone), ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym (normalnie obciążone), ocieplenie stropodachów pełnych, bez odstępu, dachów.

Parametry techniczne

 • kod oznakowania: EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70)2-DLT(1)5-TR100
 • klasa reakcji na ogień: E
 • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda – 0,038 [W/mK]
 • obciążenia użytkowe do 2,4 t/m2

Wymiary i składowanie

 • Płyty EPS DACH PODŁOGA są pakowane w paczki o wymiarach 0,5 x 1 x 0,6m,
 • Wymiar jednej płyty: 0,5 x 1 m,
 • na życzenie możemy wyciąć płyty o innej grubości – co 1 centymetr;

Należy je składować w paczkach, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz ochronę przed nadmierną ekspozycją na słońce oraz warunki atmosferyczne.

Płyty styropianowe nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak aceton, nitro, benzol, nie reagują chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, są odporne na starzenie, oraz zachowują swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiary.

Grubość płyty Ilość sztuk Objętość [m3] Powierzchnia krycia [m2]
10 mm 60 0,30 30,00
20 mm 30 0,30 15,00
30 mm 20 0,30 10,00
40 mm 15 0,30 7,50
50 mm 12 0,30 6,00
60 mm 10 0,30 5,00
80 mm 7 0,28 3,50
100 mm 6 0,30 3,00
120 mm 5 0,30 2,50
140 mm 4 0,28 2,00
150 mm 4 0,30 2,00

Pliki do pobrania: