FonoFlex

Styropian akustyczny

Są to płyty ze spienionego polistyrenu przeznaczone do izolacji termicznej stropów, stosowane w układzie zwanym podłogą pływającą. Dzięki specjalnej obróbce na prasach hydraulicznych, styropian akustyczny podłogowy charakteryzuje się dużą elastycznością, zapewniająca dobre tłumienia dźwięków uderzeniowych, a także małym odkształceniem przy działaniu długotrwałego obciążenia. Dzięki współczynnikowi ciepła Lambda=0,045 pełni on rolę zarówno izolacji dziękochłonnej, jak i termicznej. Styropian akustyczny podłogowy znajduje stosowanie w tłumieniu dźwięków uderzeniowych w stropach kondygnacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Główne zalety akustycznego styropianu podłogowego to:

 • duży wskaźnik tłumienia dźwięków uderzeniowych,
 • minimalna zmiana grubości po obciążeniu (max. 2-3 mm),
 • mała wartość sztywności dynamicznej,
 • odporność na duże obciążenia mechaniczne,
 • ograniczone odkształcenie przy długotrwałych obciążeniach,
 • odporność na zawilgocenie,
 • bezproblemowy montaż warstwy podkładu, także podkładów płynnych,
 • dobra izolacyjność termiczna,
 • bardzo dobra relacja między właściwościami akustycznymi a ceną.

Zastosowanie

 • Stropy międzykondygnacyjne
 • Stropy nad nieogrzewanymi piwnicami
 • Podłogi na gruncie
 • Stropy pod niezamieszkałymi strychami
 • Stropy nad tarasami
 • Podesty schodów
 • Stropy drewniane

Parametry techniczne

 • kod oznakowania:
  • dla grubości 17/15: EPS EN 13163 T1-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
  • dla grubości 22/20, 27/25: EPS EN 13163 T1-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD20-CP2
  • dla grubości 33/30, 38/35: EPS EN 13163 T1-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD15-CP3
  • dla grubości 43/40, 48/45, 53/50: EPS EN 13163 T1-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD10-CP3
 • klasa reakcji na ogień: E
 • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda = 0,045 [W/mK]

Wymiary i składowanie

 • Grubości płyt to: 17/15, 22/20, 27/25, 30/27, 33/30, 38/35, 43/40 mm, (wartość pierwsza to grubość bez obciążenia, druga pod obciążeniem).
 • Płyty FONO FLEX są pakowane w paczki o wymiarach 0,5 x 1 x 0,6m.
 • Wymiar jednej płyty: 0,5 x 1 m

Płyty styropianowe FONO-FLEX należy składować w paczkach, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz ochronę przed nadmierną ekspozycją na słońce oraz warunki atmosferyczne.

Nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak aceton, nitro, benzol, nie reagują chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, są odporne na starzenie, oraz zachowują swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiary.

Grubość płyty [cm] Ilość płyt w paczce [szt] Objętość paczki [m3] Powierzchnia płyt w paczce [m2]
17/15 35 0,30 17,50
22/20 27 0,30 13,50
27/25 22 0,30 11,00
33/30 18 0,30 9,00
38/35 15 0,29 7,50
43/40 14 0,30 7,00
53/50 11 0,29 5,50

Cechy szczególne i zalety

 • duży wskaźnik tłumienia dźwięków uderzeniowych,
 • minimalna zmiana grubości po obciążeniu (max. 2-3 mm),
 • mała wartość sztywności dynamicznej,
 • odporność na duże obciążenia mechaniczne,
 • ograniczone odkształcenie przy długotrwałych obciążeniach,
 • odporność na zawilgocenie,
 • bezproblemowy montaż warstwy podkładu, także podkładów płynnych,
 • dobra izolacyjność termiczna,
 • bardzo dobra relacja między właściwościami akustycznymi a ceną.

Pliki do pobrania: