Świadectwa charakterystyki energetycznej

Mamy przyjemność zaproponować nową usługę: sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zastosowaniu najnowszego oprogramowania, nasi specjaliści pomogą państwu przeanalizować zapotrzebowanie na energię zarówno w domach jednorodzinnych, jak również przy termomodernizacji budynków wielorodzinnych i indywidualnych mieszkań, a także budynków niemieszkalnych i użyteczności publicznej. Analizując straty przez nieszczelności stolarki, przegrody, ogrzewanie i wentylację, zaproponujemy zmiany zmierzające do oszczędności energii, które bezpośrednio przyczynią się do minimalizacji kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wyceny dokonujemy indywidualnie dla każdego Klienta, gdyż cena uzależniona jest głównie od wielkości obiektu, stopnia skomplikowania jego bryły, oraz dostępności dokumentacji technicznej.

Usługa sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (Certyfikatu) obejmuje:

  • sporządzenie u klienta pomiarów budynku/mieszkania i instalacji,
  • analizę dokumentacji techniczno-budowlanej budynku,
  • sporządzenie certyfikatu w wersji papierowej i elektronicznej,
  • doradztwo w zakresie możliwych usprawnień.

Zakres prac i sposób wykonania obliczeń do certyfikatu oraz audytu regulują następujące dokumenty:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposób sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dziennik Ustaw nr 201 z dnia 13 listopada 2008 r., poz. 1240),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dziennik Ustaw nr 42, poz. 346).

Jeśli pojawią się pytania, prosimy o kontakt:

Doradca Techniczny: mgr inż. Izabela Bojarowska
e-mail: iza.bojarowska@styropak.com.pl, certyfikaty@styropak.com.pl
tel/fax: 58 324 24 24
tel. kom. 507 598 535