Jak zmniejszamy ślad węglowy

 

Tak, nasza działalność produkcyjna wiąże się z emisją CO2 i innych gazów cieplarnianych.Jednocześnie to dzięki naszym produktom udało się w tysiącach domów zmniejszyć zużycie energii cieplnej.
Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne są obecne wielokierunkowe działania, mające na celu zmniejszenie zużycia mediów, takich jak prąd, gaz i woda.
W naszej produkcji wykorzystujemy najnowocześniejsze metody, dzięki którym udaje nam się stale ograniczać niekorzystny wpływ na środowisko i produkcję gazów cieplarnianych, w tym CO2.

Przypominamy! Nasze produkty to aż w  98% powietrze,  zamknięte w 2% spienionego polistyrenu.


Naszym celem jest dążenie do redukcji zużycia energii, a także zastępowanie jej tradycyjnych źródeł energią pozyskiwaną z OZE.

PRODUKCJA

Zielona energia, produkowana dzięki ogniwom fotowoltaicznym, zaspokaja aż w 35% całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w naszej firmie.
Nowoczesny system produkcji pary technologicznej z użyciem gazowej wytwornicy pary, wiąże się ze znacznie niższą emisją CO2 niż rozwiązania bazujące na oleju opałowym lub węglu.

System szybkiego startu i wyłączania zapewnia znaczne oszczędności  i mniejsze zużycie paliwa gazowego oraz wody w porównaniu z tradycyjnymi  kotłami  parowymi.
Do ogrzewania hal produkcyjnych, budynków biurowych oraz bieżącej wody,  wykorzystujemy  ciepło odzyskane   z wytwornicy pary przy użyciu wymienników ciepła i kondensatu poprodukcyjnego.
Do oświetlenia hal produkcyjnych i biura korzystamy w 100% z energooszczędnych lamp LED. Oświetlenie placów manewrowych pochodzi z lamp solarnych.
Do suszenia kształtek styropianowych stosujemy ciepłe powietrze odzyskane przy produkcji sprężonego powietrza.

TRANSPORT

Precyzyjnie planowane trasy  pojazdów mają na celu zmniejszenie zużycia paliw. Korzystamy wyłącznie z samochodów ciężarowych o najwyższej normie emisji spalin EURO 6.  Samochody służbowe firmy STYROPAK to auta elektryczne i  auta spalinowe spełniające najwyższe wymagania w zakresie emisji gazów. Transport wewnętrzny odbywa się pojazdami  i wózkami  widłowymi elektrycznymi.

LOGISTYKA

Staramy sią, aby zarówno dostawy naszych produktów, jak i zamawianych przez nas surowców i półproduktów  były realizowane w sposób optymalny. Rozumiemy przez to pełne wykorzystanie przestrzeni  ładunkowej samochodów ciężarowych, dzięki czemu udaje się ograniczyć  ilość kursów.
Do pakowania naszych produktów staramy się  używać folię w niezbędnych ilościach. Nie pakujemy naszych produktów w opakowania zbiorcze, jeśli nie jest to wymogiem odbiorcy.

W naszej działalności  stosujemy  obowiązujące normy i przepisy, ale też inwestujemy w zastosowanie nowoczesnych technologii,  aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko.