Narożniki „Cube”

Nasze produkty zabezpieczające są wykonywane za pomocą automatów wtryskowych. Dobrana odpowiednia gęstość spienionego surowca pozwala na uzyskanie najlepszych parametrów do ochrony Państwa towarów. Uniwersalne rozmiary zabezpieczeń styropianowych ułatwiają dopasowanie ich do elementów o zróżnicowanych wymiarach.

Narożnik Cube

Wymiary: 100x100x100mm

Grubość ścianki: 25mm

Narożnik styropianowy o kwadratowym kształcie służący do nakładania na powierzchnie brył.

Narożniki Delta

Delta 1
Wymiary: 120x120x50mm
Szerokość szczeliny: 20mm
Grubość ścianki: 15mm

Delta 2
Wymiary: 120x120x70mm
Szerokość szczeliny: 40mm
Grubość ścianki: 15mm

Zamówienia
tel 58 324 24 24
e-mail: biuro@styropak.com.pl