EPS Fasada Grafit ST 033

Styropian grafitowy – energooszczędna izolacja ścian

Płyty EPS GRAFIT ST 033 są to płyty znajdujące zastosowanie w dociepleniach ścian, w tym do wykonywania izolacji fasad. Z uwagi na zastosowanie specjalnego surowca z dodatkiem grafitu płyty EPS GRAFIT ST 033 posiadają dużo lepsze właściwości izolacyjne niż pozostałe produkty o tym samym przeznaczeniu. Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, można osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej, lub takie same przy mniejszej grubości płyt.

Płyty EPS GRAFIT ST 033 są również lżejsze niż alternatywne materiały, a w związku z tym łatwe w obróbce i montażu. Płyty EPS GRAFIT ST 033 mogą być stosowane zarówno w nowych jak i modernizowanych obiektach, wszędzie tam, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej, przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła, a także do wykonywania izolacji termicznej w domach pasywnych i energooszczędnych.

ZASTOSOWANIE

Płyty EPS GRAFIT ST 033 mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych, między innymi:

 • izolacja ścian wykonywana metodą „lekką mokrą” (BSO, ETICS) lub „lekką suchą”,
 • powierzchnie ścian szkieletowych,
 • szczeliny zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych,
 • ściany warstwowe,
 • wieńce w metodzie szalunku traconego pod tynk,
 • stropy od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”,
 • stropy żelbetowe,
 • wieńce, ościeża, nadproża i inne miejsca narażone na powstanie mostków cieplnych,
 • loggie balkonowe,
 • dachy strome pod i pomiędzy krokwiami;

PARAMETRY TECHNICZNE

 • kod oznakowania: EPS EN 13163 T2-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70)2-TR80
 • klasa reakcji na ogień: E
 • wytrzymałość na zginanie BS75
 • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda – 0,033 [W/mK]

WYMIARY I SKŁADOWANIE

 • Płyty EPS GRAFIT ST 033 są pakowane w paczki o wymiarach 0,5 x 1 x 0,6m,
 • Wymiar jednej płyty: 0,5 x 1 m,
 • Płyty są wycinane z bloków, produkowane w dwóch wariantach: z krawędziami prostymi, lub frezowanymi “na zakładkę” (od grubości 5 cm),
 • Na życzenie możemy wyciąć płyty o innej grubości – co 1 centymetr;

Płyty należy składować w paczkach, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz ochronę przed nadmierną ekspozycją na słońce oraz warunki atmosferyczne.

W szczególności płyty EPS GRAFIT ST 033 powinny być chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem i nagrzewaniem. Ciemny kolor bardziej absorbuje promienie słoneczne i wierzchnia warstwa płyty może ulec utlenieniu, dotyczy to zarówno płyt składowanych jak i przyklejonych do elewacji, które należy dodatkowo osłaniać siatką rusztowaniową w trakcie wykonywania prac.

Płyty styropianowe nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak aceton, nitro, benzol, nie reagują chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym, są odporne na starzenie, oraz zachowują swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiary.

W opakowaniu

Grubość płyty Ilość sztuk Objętość [m3] Powierzchnia krycia [m2]
10 mm 60 0,30 30,00
20 mm 30 0,30 15,00
30 mm 20 0,30 10,00
40 mm 15 0,30 7,50
50 mm 12 0,30 6,00
60 mm 10 0,30 5,00
70 mm 8 0,28 4,00
80 mm 7 0,28 3,50
90 mm 6 0,27 3,00
100 mm 6 0,30 3,00
110 mm 5 0,28 2,50
120 mm 5 0,30 2,50
130 mm 4 0,26 2,00
140 mm 4 0,28 2,00
150 mm 4 0,30 2,00
160 mm 3 0,24 1,50
170 mm 3 0,26 1,50
180 mm 3 0,27 1,50
190 mm 3 0,29 1,50
200 mm 3 0,30 1,50
210 mm 2 0,21 1,00
220 mm 2 0,22 1,00
230 mm 2 0,23 1,00
240 mm 2 0,24 1,00
250 mm 2 0,25 1,00
260 mm 2 0,26 1,00
270 mm 2 0,27 1,00
280 mm 2 0,28 1,00
290 mm 2 0,29 1,00
300 mm 2 0,30 1,00

Pliki do pobrania: