Bloki styropianowe

W naszej ofercie styropianów do budownictwa znajdą Państwo bloki styropianowe, o wymiarach 3,0 x 1,0 x 1,2 m, w różnych rodzajach (gęstościach).

Zastosowanie:

  • do budowy lub przebudowy nasypów komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), jako zastąpienie części gruntu styropianem;
  • do budowy przyczółków mostów, oraz nasypów przed przyczółkami;
  • w pracach betonowych;
  • w innych konstrukcjach inżynierskich, a także jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

Bloki ze spienionego polistyrenu stosuje się do budowy nasypów dróg w Stanach Zjednoczonych już od ponad 30 lat. Ponieważ gęstość styropianu jest znacznie niższa niż gruntu (ziemi), a materiał w kształcie bloków można łatwo przycinać ręcznie i przenosić, nie trzeba używać na budowie ciężkiego sprzętu do robót ziemnych. Bloki mogą być również ustawiane w celu poprawy zabezpieczeń przeciw erozji brzegów lub obwałowań, należy je wówczas zabezpieczyć przed czynnikami środowiska za pomocą geomembran.

Bloki styropianowe mogą być stosowane przy niekorzystnej pogodzie, styropian zachowuje bowiem stabilność wymiarów w zmiennych warunkach temperatury i wilgotności.
Norma PN-EN 14933 dotyczy wyrobów z EPS, które mogą być stosowane w budownictwie lądowym i wodnym jako lekki materiał wypełniający lub chroniący przed działaniem mrozu. Innymi zastosowaniami wyrobu będą: redukcja bocznego ciśnienia gruntu na ścianę nośną lub podporę mostu, obniżenie obciążenia wywieranego na układaną bezpośrednio w gruncie rurę, zredukowanie nacisku na niestabilny grunt, amortyzacja drgań itp.

Podobnie norma PN-EN 14934 dotyczy wyrobów z XPS, które można stosować do izolacji przeciw oddziaływaniu mrozu na nasypy kolejowe, drogi oraz obszary obciążone ruchem, do lekkich wypełnień redukujących pionowe i poziome ciśnienie gruntu oraz do innych ogólnych inżynieryjnych zastosowań. *

* (Na podstawie artykułu „Czy można budować drogi na geopiance EPS?” dr inż A. Konarzewski IZOLACJE 4/2008).